Skip to main content

23-26 maja 2024
PKiN i plac Defilad

Spotkania z Nauką

PROGRAM WYDARZEŃ

godz. 14:00-14:50
Forum w Sali im. Mikołajskiej, PKiN
Historia mówiona. Włoskie inspiracje i polskie badania
Uczestnicy: dr Marek Szajda i dr Marcin Jarząbek

Nazwisko Alessandra Portellego, autora tekstów zebranych w tomie „Odkrywając historię mówioną”, rozpoznaje każdy, kto interesuje się historią mówioną. Jego dorobek naukowy miał kluczowe znaczenie w umocnieniu pozycji historii mówionej jako perspektywy, która ukazuje nowe sposoby podejścia do analizy społecznej podmiotowości i wspiera debaty na temat etycznych i politycznych aspektów badań w naukach społecznych. Podczas spotkania dorobek włoskiego badacza i rozwój historii mówionej w Polsce jako metody badawczej polegającą na nagrywaniu, archiwizowaniu oraz interpretowaniu relacji świadków bądź uczestników wydarzeń historycznych przybliży dr Marcin Jarząbek oraz dr Marek Szajda.

Zaprasza Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i Fundacja Historia i Kultura


godz. 15:00-15:50
Forum w Sali im. Mikołajskiej, PKiN
Spotkanie z udziałem prof. dr hab. Joanny Getki „Na drodze do wolności”. Mity kulturowe jako wyzwanie dla budowy nowoczesnej tożsamości Białorusinów, Ukraińców oraz Rosjan

Stworzone w kręgach Rosyjskiej Imperatorskiej Akademii Nauk mity kulturowe, w imię realizacji rosyjskiej polityki imperialnej, zaciemniające najdawniejsze dzieje dzisiejszych Białorusinów, Ukraińców i Rosjan do dziś utrudniają budowę spójnej narodowej tożsamości białoruskiej, ukraińskiej i – jakby paradoksalnie to nie brzmiało – również rosyjskiej. Funkcjonujące również obecnie i to nie tylko w świadomości Rosjan, ale i innych narodów mity m.in. na temat istniejącej jakoby w ramach Rusi wspólnoty kulturowej do końca XIII wieku i dominującej w niej roli Rosjan (de facto zrównanie pojęć Rusi i Rosji), przeszkadzają zarazem w zrozumieniu złożoności procesów narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej i współczesnej.

W ramach spotkania Joanna Getka spróbuje na podstawie ostatnich prac („Faszyzacja antyfaszyzmu. Kulturowe kody wojny Rosji”, „Ruś porwana? Rosyjska wojna o tożsamość Ukrainy”, „Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i Internecie”) napisanych z Jolantą Darczewską przybliżyć wybrane mity rosyjskie wobec Ukraińców i Białorusinów.

Zapraszają Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Historia i Kultura

godz. 16:00-17:50
Sala im. Goethego, PKiN
Spotkanie z Wolfgangiem Templinem autorem książki „Józef Piłsudski. Od rewolucjonisty do marszałka” i prof. dr. hab. Grzegorzem Nowikiem z-cą dyrektora ds. naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Spotkanie poprowadzą Cornelius Ochmann i dr Krzysztof Rak

Zapraszają: Fundacja Historia i Kultura, Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Wydawnictwo Bellona


godz. 16:00-16:50
Forum w Sali im. Mikołajskiej, PKiN
„Głębokie zanurzenie czy ucieczka od świata? Czytanie a życie”. Spotkanie z dr. Arturem Madalińskim

Czy kiedy czytamy książki, robimy to przede wszystkim, żeby uciec od świata, zapomnieć o jego dolegliwościach, oddalić się – choćby na moment – od niepewnej, rozchwianej rzeczywistości? Czy przeciwnie – czytamy, żeby głębiej się w świat zanurzyć, żeby poczuć jego zimny oddech, by odważnie zmierzyć się z faktami i lepiej zrozumieć ciemny nurt naszej egzystencji? Wokół tego dylematu koncentrować się będzie wykład Artura Madalińskiego.

Artur Madaliński – filolog, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Zajmuje się literaturą najnowszą i literaturą wieku XX. Autor rozprawy „Nicość, pamięć, wyobraźnia. O melancholii w twórczości Andrzeja Stasiuka” oraz kilkuset tekstów krytycznych. Publikował, między innymi, w „FA-arcie”, „Twórczości”, „Kontekstach”, „Polityce”, „Newsweeku”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Kulturze Liberalnej”, „Więzi”, „dwutygodniku” oraz wielu branżowych pismach literackich. Stały współpracownik miesięcznika „Znak”.

Zaprasza Fundacja Historia i Kultura


godz. 18:00-18:50

Forum w Sali im. Mikołajskiej, PKiN
Spotkanie z Markiem Depczyńskim i Leszkiem Elakiem autorami książki „Rosyjska Sztuka Operacyjna. Teoria i praktyka”

Zapraszają Akademia Sztuki Wojennej i Fundacja Historia i Kultura

godz. 12:00-12:50
Forum w Sali im. Mikołajskiej, PKiN
Czy współczesna kultura kanibalizuje kulturę druku? O publikacjach Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury w rozmowie z ich twórcami

Rozmowa o publikacji Kultura versus kultura masowa z autorem Krzysztofem Wieleckim oraz o serii Myśl o Kulturze z redaktorem naukowym Rafałem Wiśniewskim.

Zaprasza Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Historia i Kultura

26 maja 2024, godz. 12:00-12:50
Forum w Sali im. Mikołajskiej, PKiN
Pamięć – polemika – pojednanie. Dolny Śląsk wobec niemieckiej przeszłości regionu na przykładzie publikacji Oficyny Wydawniczej ATUT. Rozmowa prof. Edwarda Białka z UWr i prof. Katarzyny Nowakowskiej z UW, redaktorów i tłumaczy współpracujących z wydawnictwem

Obejmowanie Ziem Odzyskanych odbywało się pod hasłami powrotu na stare, piastowskie ziemie. Jak dziś, po latach, o Dolnym Śląsku myślą jego polscy mieszkańcy? Czy pamiętają o tych, którzy byli tu przed nimi? Odpowiedzią może być działalność Oficyny Wydawniczej ATUT, a konkretnie wydawane przez wrocławskie wydawnictwo serie „Poetae Silesiae” i „Nowe Książki z Niemiec”, a także publikacje poświęcone Gerhartowi i Carlowi Hauptmannom.

Zapraszają Oficyna Wydawnicza ATUT i Fundacja Historia i Kultura


godz. 13:00-13:50
Forum w Sali im. Mikołajskiej, PKiN
Co wiemy, a czego nie wiemy o zmianie klimatu? W rozmowie udział wezmą: dr Magdalena Budziszewska, dr Aleksandra Kardaś oraz Zbigniew Bohdanowicz – redaktorzy naukowi książki „Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu”

Co o zmianie klimatu mówi nauka, a co na ten temat wie przeciętny człowiek? Czego najczęściej nie rozumiemy w procesach zmian klimatycznych? Jakie psychologiczne i poznawcze mechanizmy odpowiadają za nasz stosunek do informacji na temat jednego z podstawowych problemów współczesnego świata? Podyskutujmy o tym wspólnie!

Wersja elektroniczna „Klimatycznego ABC jest dostępna bezpłatnie na stronie Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszają Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Historia i Kultura


Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II – Popularyzacja Nauki”