Skip to main content

W pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie tradycyjnie wręczono nagrody w prestiżowym Konkursie PTWK „Najpiękniejsze Polskie Książki”. Była to już 63. edycja tego konkursu!

W tegorocznej edycji Konkursu PTWK Najpiękniejsze Polskie Książki 2022 wzięło udział 120 firm wydawniczych, które nadesłały 224 tytuły.

Sąd konkursowy w składzie: Agata Szydłowska – przewodnicząca, Magdalena Frankowska,  Tomasz Fudala, prof. Małgorzata Gurowska, Ryszard Kryska,  Marta Przybyło, dr hab. Ewa Repucho, Andrzej Tomaszewski i prof. Mieczysław Wasilewski  nominowało do nagród i wyróżnień 105 książek.

W wyniku tajnego głosowania Jury przyznało 13 równorzędnych nagród regulaminowych, 1 nagrodę honorową oraz 14 wyróżnień.

Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych pozycji otrzymują dyplo­my honorowe, zaś drukarnie listy gratulacyjne. Twórcom opracowań edytorsko-artystycznych przyznawane są dyplomy i nagrody finansowe.

 

Dział I. Literatura piękna

Nagrody

 

Pustko” – Maciej Bobula
projekt graficzny i skład: Joanna Jopkiewicz / Grupa Projektor
ilustracje: Maciej Bobula
koncepcja graficzna: Dawid Skrabek
wydawca: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
współwydawca: Wrocławski Dom Literatury
druk i oprawa: Drukarnia Argraf, Warszawa

 

Seria: Philip Marlowe – Raymond Chandler
1.„Głęboki sen”, 2. „Żegnaj, laleczko”, 3. „Wysokie okno”
projekt graficzny: Przemek Dębowski
wydawca: Wydawnictwo Karakter, Kraków
druk i oprawa: Drukarnia Abedik, Żerniki

 

Wyróżnienie

„Śnieg. Elegie przedmiejskie” – Maciej Robert
projekt graficzny i skład: Joanna Jopkiewicz / Grupa Projektor
wydawca: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy
współwydawca: Wrocławski Dom Literatury
druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań

 


Dział II. Literatura naukowa i popularnonaukowa (humanistyka, matematyczno-przyrodnicze)

Nagrody

 

„Antropocen. W stronę architektury regenerującej” – redakcja Kacper Kępiński i Adrian Krężlik
projekt graficzny i skład: Honza Zamojski [rh.plus]
przygotowanie zdjęć do druku: Tomasz Kubaczyk
wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF Warszawa

 

Najlepiej – nie urodzić się. Istnienie jako źródło krzywdy” – David Benatar
projekt graficzny: Michał Dziadkowiec
wydawca: Towarzystwo Naukowe im. Stanisława Andreskiego, Kraków
druk i oprawa: Drukarnia Rubin, Kraków

 

W przejściu. 43 teksty o architekturze i przestrzeni. Wybór esejów i wywiadów z „Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni” 2002–2022 – praca zbiorowa pod redakcją Doroty Leśniak-Rychlak i Marcina Wichy
projekt graficzny i skład: Damian Nowak / Parastudio
wydawca:  Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
druk i oprawa: Drukarnia Leyko, Kraków

 

Wyróżnienia

„Grażyna Hase. Zawsze w modzie” – pod redakcją Agnieszki Dąbrowskiej
projekt graficzny i skład: Nicola Cholewa i Magdalena Heliasz
wydawca: Muzeum Warszawy
druk i oprawa: Drukarnia UNIDRUK, Kraków

„Kapitał i ideologia / Capital et Idéologie” – Thomas Piketty
projekt graficzny, typograficzny, skład i łamanie: Marcin Hernas / tessera
wydawca: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
druk i oprawa: OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne

„Nekroprzemoc. Polityka, kultura i umarli” – Jakub Orzeszek i Stanisław Rosiek
projekt graficzny, typograficzny i projekt okładki: Stanisław Salij i Zuzanna Leśniak
skład: Zuzanna Leśniak
wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk
druk i oprawa: Drukarnia READ ME, Łódź

 


Dział III. Książki dla dzieci i młodzieży

Nagrody

 

Poławiacz cieni (Bajki zebrane)” – Erna Rosenstein
ilustracje: Katarzyna Walentynowicz
projekt graficzny i skład: Marcin Markowski
wydawca: Wydawnictwo Wolno, Lusowo
współwydawca: Fundacja Galerii Foksal
druk i oprawa: Drukarnia ARTiS Poligrafia, Toruń

 

„Wilki. Historie prawdziwe” – Michał Figura, Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński
ilustracje: Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński
wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa
druk i oprawa: OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne

 

Wyróżnienia

„Dwa słowa” – Anna Taraska
projekt graficzny i ilustracje: Dominika Czerniak-Chojnacka
wydawca: Wydawnictwo  Dwie Siostry, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia EDICA, Poznań

„Ogień” – Anna Skowrońska
opracowanie graficzne i ilustracje: Agata Dudek i Małgorzata Nowak
wydawca: Wydawnictwo  Muchomor, Warszawa
druk i oprawa:  KDD Konińska Drukarnia Dziełowa

 


Dział IV. Podręczniki i literatura fachowa (materiały edukacyjne i szkoleniowe, słowniki, poradniki)

Nagrody

 

„Lukullus. Nowe ciastkarstwo” – Albert Judycki, Jacek Malarski
projekt, skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar / Siostry Piwowar Studio
fotografie: Jacek Malarski
wydawca: Firma Lukullus, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia Argraf, Warszawa

 

Skrajobraz. Formy oporu i granice wzrostu Warszawy” – praca pod redakcją Bartłomieja Poteralskiego
koncepcja i projekt graficzny: Kuba Maria Mazurkiewicz
wydawca: Firma Prolog, Wrocław
druk i oprawa: Drukarnia Klimiuk, Warszawa

 

Wyróżnienie

„Zielona Warszawa. Alternatywny przewodnik / Green Warsaw. Alternative Guide” – Agnieszka Kowalska
projekt graficzny, skład i łamanie: Jakub Pionty Jezierski
przygotowanie zdjęć i ilustracji do druku: Zbyszek Kordys
fotoedycja: Aga Bilska
wydawca: Dom Spotkań z Historią, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa

 


 

Dział V. Sztuka i fotografia (albumy i katalogi)

Nagrody

 

„Erna Rosenstein, Aubrey Williams. Ziemia otworzy usta” – redakcja Jakub Gawkowski
projekt graficzny: Ryszard Bienert
wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
druk i oprawa: Drukmania Natalia Łuczak Krystian Łuczak, Daszewice

 

Wilhelm Sasnal. Tytuł niepodany [Taki pejzaż]” – redakcja i wybór tekstów Adam Szymczyk
projekt graficzny: Agata Biskup
wydawca: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków

 

Wyróżnienia

„Błysk, mat, kolor. Fotografia i Warszawa lat 90.” – redakcja i koncepcja Karolina Puchała-Rojek, współpraca Julia Staniszewska
projekt graficzny i skład: Anna Piwowar / Siostry Piwowar Studi
przygotowanie fotografii do druku: Karol Bagiński / Foto-Grafika
wydawca:  Muzeum Warszawy
druk i oprawa:  Drukarnia ARGRAF, Warszawa

„Mariola Przyjemska. Konsumpcja, konstrukcja i melancholia” – pod redakcją Ewy Majewskiej i Ewy Opałki
projekt graficzny i skład: Jakub de Barbaro
skład: Krzysztof Łukawski
koordynacja: Dorota Karaszewska
wydawca:  ZACHĘTA – Narodowa Galeria Sztuki i  Muzeum Współczesne we Wrocławiu
druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa

„Niech szyją. Współczesna polska rzeźba uszyta” – praca zbiorowa
projekt graficzny i skład: Alicja Kobza Studio
wydawca: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa

„Zmyślona historia / Made-Up Story” – Karolina Jabłońska
koncepcja, projekt graficzny i układ: Agata Biskup
wydawca: Fundacja RASTER, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz, Kraków

 


Dział VI. Inne (bibliofilskie, mapy, nuty itp.)

Nagrody

 

„Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” – Agnieszka Kowalska, Monika Rogalewska, Bartosz Skop, Bogusz Wasik
projekt okładki, opracowanie graficzne i skład: Ryszard Bienert
wydawca: Muzeum Zamkowe w Malborku
druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań

 

„Roman Duszek” – Patryk Hardziej
projekt graficzny, skład i łamanie: Patryk Hardziej
wydawca: Fundacja Karola Śliwki, Gdańsk
druk i oprawa: Drukarnia Misiuro, Gdańsk

 

Wyróżnienia

„Listy Minotaura do zakażonych” – Andrzej Bednarczyk
projekt graficzny, layout i skład: Joanna Tyborowska i Andrzej Bednarczyk
wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
współwydawca: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin

„Wzornik alternatywnych symboli śmierci” – Kuba Maria Mazurkiewicz
projekt graficzny, skład i łamanie: Kuba Maria Mazurkiewicz
wydawca: Firma Dar Dobryszyc, Warszawa
współwydawca: Jakub Mazurkiewicz Pracownia Projektowa, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia KLIMIUK, Warszawa

 


Ponadto jury przyznało:

Nagrodę honorową 

Joannie Tyborowskiej i Andrzejowi Bednarczykowi
za oryginalną i zaskakującą koncepcję wydawniczą oraz wyjątkowe ilustracje do książki Andrzeja Bednarczyka „Listy Minotaura do zakażonych” (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Galeria Sztuki Jana Tarasina w Kaliszu, Kraków 2022)

oraz 

Drukarni Akapit
za perfekcyjne wykonanie drukarskie i introligatorskie trudnego i ciekawego projektu książki Andrzeja Bednarczyka „Listy Minotaura do zakażonych” )Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Galeria Sztuki Jana Tarasina w Kaliszu, Kraków 2022)

 

Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie tradycyjnie przyznało Nagrody Honorowe

 Dyplomy otrzymali:

Nicola Cholewa i Magdalena Heliasz
za świetny poziom edytorski książki „Grażyna HASE. Zawsze w modzie” (Muzeum Warszawy, 2022)

Ryszard Bienert
za projekt okładki, opracowanie graficzne i skład książki „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” (Muzeum Zamkowe w Malborku)

oraz

Patryk Hardziej
za teksty, projekt graficzny, skład i łamanie książki „Roman Duszek” (Fundacja Karola Śliwki).

 

Partnerem Konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki oraz Plac Defilad
Dni i godziny otwarcia Targów:
25.05.2023 r. | 10:00 – 18:00
26.05.2023 r. | 10:00 – 19:00
27.05.2023 r. | 10:00 – 19:00
28.05.2023 r. | 10:00 – 17:00

Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających.