Skip to main content

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: dr Marek Szajda i dr Marcin Jarząbek skupili się na roli historii mówionej (oral history), zwłaszcza w kontekście twórczości włoskiego intelektualisty Alessandra Portellego, któremu poświęcone było spotkanie.

Portelli – aktywista i sympatyk komunizmu – został przywołany w kontekście rozwijania jego przekonań, a także zwróceniu uwagi na różnice w stosunku Polaków i Włochów do komunizmu. Mimo tych widocznych różnic bohater spotkania zdawał sobie sprawę z ich przyczyny. Jak określili prowadzący, Portelli wzywał do zrozumienia drugiego człowieka i jego postaw, a historia mówiona okazuje się narzędziem do lepszego poznania drugiego człowieka.

Organizatorami spotkania byli Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz Fundacja Historia i Kultura

Wydarzenie odbywało się w ramach projektu „Spotkania z Nauką”.