Skip to main content

23 maja odbyło się pierwsze z wydarzeń w ramach programu Włochy – Gość Honorowy Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2024, zatytułowane „Ci vuole un fiore – potrzebny jest kwiat”. W rozmowie z Ewą Nicewicz wzięli udział wydawcy literatury dziecięcej Carlo Gallucci i Gaia Stock z AIE (Italian Association of Publishers) oraz Maciej Byliniak z wydawnictwa Dwie Siostry.

Podczas spotkania została omówiona sylwetka Gianniego Rodariego. Pisarz ten, znany ze swojej twórczości skierowanej do dzieci, jest autorem słów „Ci vuole un fiore”, będących zarówno tytułem spotkania, jak i mottem włoskiej obecności na tegorocznych targach. Zwrócona została uwaga, że wybór słów z wiersza dla dzieci, podkreśla jak ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa pełni literatura dziecięca. Za jej pomocą można wychowywać i kształtować pokolenia.

Zaproszeni goście rozmawiali także o swojej roli w tym procesie jako wydawcy literatury dziecięcej.

Mówiąc o swojej funkcji, wspomnieli o tym, że wydawnictwa dla dzieci działają jako wydawnictwa projektowe, przez co wydawcy są także twórcami i koordynatorami projektów, do których angażują innych twórców.

–  Dla nas każdy tekst dla dziecka, czy skierowany do dzieci jest tekstem niejako tekstem politycznym. Bardzo mocno uważamy na to co i jak chcemy dzieciom mówić, bo zdajemy sobie sprawę, że od także tej oferty książkowej będzie zależało to czy dzieci wykształcą krytyczne myślenie, czy wyrosną z nich po prostu dobrzy obywatele – powiedziała Gaia Stock, mówiąc o odpowiedzialności spoczywającej na wydawcach.

Podczas tej rozmowy został poruszony także wątek potrzeby angażowania świata kultury i sztuki w twórczość skierowaną do dzieci. Można to uczynić poprzez zachęcanie twórców, by część swojej energii twórczej poświęcili młodszym odbiorcom oraz dowartościowania autorów literatury dziecięcej, których twórczość nadal często jest deprecjonowana.