Skip to main content

W ramach projektu „Spotkania z Nauką” 26 maja na Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie odbyło się spotkanie „Pamięć – polemika – pojednanie. Dolny Śląsk wobec niemieckiej przeszłości regionu na przykładzie publikacji Oficyny Wydawniczej ATUT”.

Spotkanie poprowadziła prof. Katarzyna Nowakowska – germanistka, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego oraz tłumaczka i redaktorka współpracująca z wydawnictwem ATUT.

Oficyna Wydawnicza ATUT specjalizuje się w publikacjach naukowych i popularnonaukowych oraz książkach związanych z szeroko rozumianym pograniczem kulturowym Dolnego Śląska.

Publikacje omówione podczas spotkania pochodzą z serii wydawanych przez ATUT – „Poetae Silesiae” i „Nowe Książki z Niemiec”. Mają one pielęgnować wielokulturową, a w tym również niemiecką historię Dolnego Śląska.

Starano odpowiedzieć się na takie pytania jak: Jak dziś, po latach, o Dolnym Śląsku myślą jego polscy mieszkańcy? Czy pamiętają o tych, którzy byli tu przed nimi?

Prof. Nowakowska opowiedziała o książkach autorów niemieckich przesiedlonych z terenów Dolnego Śląska. Wskazała na powtarzający się w nich motyw chęci pojednania narodów, szukania własnego miejsca oraz przywiązania do małej ojczyzny.