Skip to main content

Bohaterami omawianymi na spotkaniu organizowanym przez Włochy, czyli gościa honorowego Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, byli trzej ostatni papieże – Jan Paweł II, Benedykt XVI i obecnie urzędujący Franciszek.

Pietro Luca Azzaro, Massimo Borghesi i Luciano Lanna zwrócili uwagę na fakt, że każdy z papieży pochodził z innej części świata i jakiego rodzaju wysiłku dokonywali, by zapobiec sekularyzacji zachodnich społeczeństw.

Dyskutanci, choć świadomi różnic między trzema przywoływanymi głowami Kościoła rzymskokatolickiego, zaznaczyli jak wiele też ich łączyło – m. in. zwalczanie groźnych ideologii, podkreślanie roli miłosierdzia i konieczność postulowania miłości w nauczaniu chrześcijańskim, zamiast stosowania przymusu i tym samym zniechęcania do wiary.