Skip to main content

Włosko-polskie przekłady były tematem spotkania, które odbyło się w targową sobotę. W dyskusji wzięli udział Luigi Marinelli, Leonardo Masi i Mateusz Salwa.

Prowadzący zauważyli, że jest to zjawisko bardzo dawne, bowiem już w epoce renesansu rozmaite włoskie klasyki przekładano na język polski. Rozważali też istotną różnicę między tłumaczeniem a przekładem. Całość rozmowy okraszono również licznymi ciekawostkami, z jakimi mają nierzadko do czynienia tłumacze, określani mianem „intymnych czytelników”.