Skip to main content

Prawo serca – dystopia czy szpetne oblicze rzeczywistości?
Podczas spotkania Art Antonian, autor powieści „TÜK”, w rozmowie z Lilią Szutiak prezentował dystopijną wizję przyszłości w przypadku przegrania wojny z totalitaryzmem. Prezentowana publikacja – prócz przyciągającej wzrok okładki, ozdobionej wizerunkiem „anatomicznego” serca – odwołuje się do jego symboliki, kojarzącej się z bardzo szerokim spektrum zagadnień w kulturze europejskiej – miłością, honorem, wiarą, odwagą, uczuciami i czystą biologią. Wszystkie powyższe zagadnienia są niezwykle trafnym odwołaniem do obecnej sytuacji w Ukrainie, brutalnie zaatakowanej przez Rosję.

 

Polsko-ukraiński Malewicz jako artysta dwujęzyczny w projekcie „Opowieści z UEkrainy”
Podczas omawiania dwujęzycznej książki Oksany Sadowenko „Ty i Malewicz” autorka i Gabriela Braklo zwróciły uwagę na istotną kwestię wielojęzyczności jako zjawiska nie tyle obecnego, co wręcz powszechnego. Przedstawiono jego rozmaite aspekty i zalety, a także zaprezentowano istotne dla obecnego status quo zjawisko – konieczność nauki dzieci z Ukrainy ich języka ojczystego, aby mogły być wychowywane w rodzimej tradycji i nie zapominały o swoich korzeniach, przebywając w Polsce w trakcie trwania wojny w ich kraju. Traktująca o znanym polsko-ukraińskim artyście książka, przeznaczona przez najmłodszych, była prezentowana jako przykład nauki dwóch języków dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

 

„Obalenie raszyzmu historyczną misją Ukrainy”
Troje naukowców – Larysa Jakubowa, Dmytro Buszujew i Wira Sołowiowa – rozważało istotną kwestię – nową i trudną rolę Ukrainy w powstrzymaniu rosyjskiego imperializmu i groźnej ideologii przyświecającej agresorowi, zwanej już dość powszechnie „raszyzmem”. Ideologia ta przypomina mariaż faszyzmu i kolonializmu. Dyskutujący zwrócili uwagę na stosunek Rosji do ich państwa i podkreślali, że jej terytorialne dążenia bardzo przypominają ponurą spuściznę wspomnianego już kolonializmu. Inną, nie mniej istotną kwestią, były koszty, które Ukraina jest zmuszona ponosić w walce z okupantem.

 

Aktywność charkowskiego wydawnictwa w czasie wojny
Switłana Feldman, Anna Żeremowa, Olena Szapowal i Iryna Tumko podzieliły się ze słuchaczami poruszającymi relacjami z dramatycznego czasu wojny. Charków – miasto leżące blisko granicy z Rosją – ucierpiało bardzo podczas inwazji rosyjskiej. Prowadzące opisały ciężkie przeżycia i odpowiedzialność, jaka spadła na nie z dniem 24.02.2022 r. – nie należało do łatwych utrzymanie dużego ośrodka wydawniczego w czasie rosyjskiej agresji, a fakt, że w jednym z magazynów wydawnictwa zorganizowano schron dla mieszkańców – mówi sam za siebie. Mimo to dzielne pracownice zdecydowały się kontynuować swoją oświatową misję. Zwróciły uwagę na fakt, jak wielką rolę w uporaniu się z wojenną traumą odegrały książki, po które czytelnicy sięgali, aby choć przez chwilę zapomnieć o pełnej grozy rzeczywistości. Wydawczynie podziękowały Polsce i Polakom za życzliwą postawę i pomoc, raz jeszcze przypominając, jak ważna okazała się pomoc psychologiczna ofiarom wojny w postaci książek.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki oraz Plac Defilad
Dni i godziny otwarcia Targów:
25.05.2023 r. | 10:00 – 18:00
26.05.2023 r. | 10:00 – 19:00
27.05.2023 r. | 10:00 – 19:00
28.05.2023 r. | 10:00 – 17:00

Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających.