Skip to main content

23-26 maja 2024
PKiN i plac Defilad

List powitalny Ambasadora Włoch w Warszawie

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbędą się w tym roku od 23 do 26 maja w Pałacu Kultury i Nauki i na placu Defilad, a w roli Gościa Honorowego zaprezentują się Włochy.

Od 23 do 26 maja 2024 Włochy po raz pierwszy będą Gościem Honorowym prestiżowych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, głównej imprezy w branży w Polsce i jednej z najważniejszych w Europie.

Ponadto, dzięki wydarzeniom, których bohaterami będą wydawnictwa, operatorzy branżowi i agenci, Targi będą prezentacją włoskiego sektora wydawniczego na rynku kraju liczącego 40 milionów mieszkańców, którzy żywią głębokie i szczere zainteresowanie włoską kulturą w różnych jej odsłonach, są wręcz jej spragnieni. Polska jest trzecim krajem na świecie pod względem nabywania praw autorskich do tłumaczeń włoskich utworów: są to znaczące dane, które czynią z rynku wydawniczego jedną z wiodących branż w wymianie pomiędzy Polską a Włochami nie tylko w dziedzinie kultury, lecz także na płaszczyźnie czysto handlowej.

Zdanie, wybrane do zaprezentowania włoskiego udziału w Targach brzmi “Ci vuole un fiore” (Potrzebny jest kwiat) i pochodzi z tytułu słynnego wiersza Gianniego Rodariego, do którego muzykę napisał Sergio Endrigo. Oddaje ono głęboki i nierozerwalny związek między istotą ludzką, środowiskiem naturalnym i planetą. Są to kwestie, które w nadchodzących latach będą nabierać charakteru priorytetowego i bezwzględnego zobowiązania do zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju.

Udział Włoch jako Gościa Honorowego w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie to niezwykły projekt, który narodził się dzięki współpracy i przy wsparciu Wloskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej, Wloskiego Ministerstwa Kultury (Centrum Książki i Czytelnictwa), Italian Trade Agency i Stowarzyszenia Wydawców Włoskich, a w Polsce jest koordynowany przez Ambasadę Włoską, Włoski Instytut Kultury oraz Italian Trade Agency – Sekcję Promocji Handlu Ambasady Włoskiej w Warszawie, w ścisłej współpracy z organizatorem Targów – Fundacją „Historia i Kultura”. Zaangażowanym instytucjom i podmiotom chciałbym serdecznie podziękować za wysiłek włożony w organizację tego wyjątkowego wydarzenia – podziękowania te kieruję również do uczestniczących w nim autorów, wydawców i agentów.

Czytelnikom życzę, aby przeżyli to Święto z radością i entuzjazmem oraz w pełni cieszyli się, wraz z autorami, kreatywnością naszej płodnej i fascynującej współczesnej produkcji literackiej.

Luca Franchetti Pardo
Ambasador Włoch w Warszawie